Ombrelli Amsterdam | Algemene voorwaarden
177
page-template-default,page,page-id-177,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_push_text_right,transparent_content,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ombrelli Amsterdam en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u en Ombrelli Amsterdam. Ombrelli Amsterdam behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt er mee in dat altijd de laatste versie van de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing is.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden bij Ombrelli Amsterdam in te zien en worden zij op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

Ombrelli Amsterdam
Olympiaweg 24HS, 1076 VX Amsterdam
Tel.: +31 6 423 70 761 – maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 21:00 CET
E-mailadres: info@ombrelli.nl
KvK-nummer: 58716351
Btw-identificatienummer: NL8531151519B01

PRIVACY

Het privacy beleid van Ombrelli Amsterdam is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruikers van de website. Het beleid is van toepassing op al onze producten tenzij hier nadrukkelijk van wordt afgeweken. Uw persoonlijke informatie zal alleen worden gebruikt voor zaken met betrekking tot Ombrelli Amsterdam en om u de beste service te garanderen. Ombrelli Amsterdam zal uw gegevens nooit delen met of verkopen aan een derde zonder uw toestemming. U heeft het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen. Wanneer uw gegevens incompleet of incorrect zijn, heeft u het recht uw gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen.

De website van Ombrelli Amsterdam maakt gebruik van cookies. Cookies identificeren uw computer en houden bij welke voorkeuren u heeft ingesteld. Cookies verbeteren uw ervaring en gebruik van de website, wanneer u de cookies uitschakelt is het mogelijk dat de Ombrelli Amsterdam web store niet optimaal werkt of dat er van bepaalde diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

PRIJS & BETALING

De prijzen van de producten staan in de Ombrelli Amsterdam web store aangegeven. Betaling vindt plaats via de online betaal service van Ombrelli Amsterdam, welke door Mollie B.V. wordt verzorgd. Alle prijzen in de Ombrelli Amsterdam web store zijn weergegeven in euro’s. De prijs van ieder product wordt weer gegeven inclusief verzendkosten binnen Nederland en inclusief BTW (21%). Ombrelli Amsterdam behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten te wijzigen. De prijzen van de producten zullen, gedurende het plaatsen van een order, hetzelfde blijven tijdens het bestelproces. Ombrelli Amsterdam behoudt zich het recht voor om alle bestellingen twee werkdagen vast te houden om een veilige betalingstransactie te garanderen. Om aan beide zijden van de transactie een veilige betaling te garanderen, accepteert Ombrelli Amsterdam alleen betalingen van credit cards die geëmitteerd zijn in hetzelfde land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. Ombrelli Amsterdam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke koersverandering dan ook of voor wisselkoersen gehanteerd door welke bank dan ook bij het wisselen van euro’s in een andere valuta.

VERZENDKOSTEN

De verzendkosten voor zendingen van bestellingen binnen Nederland zijn voor rekening van Ombrelli Amsterdam.

Voor bestellingen met een verzendadres buiten Nederland gelden de volgende verzendtarieven:

Benelux: 10 euro.
Europa: 20 euro.
Wereldwijd: 35 euro.

ONGEFRANKEERDE PAKKETTEN

Ombrelli Amsterdam betaalt geen verzendkosten voor ongefrankeerde pakketten.

RUILEN EN UITVERKOOP

Voor aanbiedingen van Ombrelli Amsterdam blijven de algemene voorwaarden van kracht, gedurende de uitverkoop is het niet mogelijk om producten te ruilen of te retourneren.

GARANTIE

Ombrelli Amsterdam geeft levenslange garantie op alle producten bij normaal gebruik. De levenslange garantie heeft betrekking op alle materiaal- of productiefouten. Constateert u een fabricagefout, dan wordt het betreffende artikel gerepareerd of vervangen door een nieuw exemplaar. De garantie geldt niet voor normale slijtageverschijnselen, die geen gevolg zijn van materiaal- of productiefouten.

Het defecte product dient aan Ombrelli Amsterdam te worden geretourneerd. Verzendkosten komen voor uw eigen rekening.

RETOURNEREN EN RUILEN

Richtlijnen:

·         Een product moet in perfecte conditie worden geretourneerd.

·         Een geretourneerd product mag niet gebruikt of vuil zijn.

·         Retourproducten worden alleen geaccepteerd in originele verpakking met de originele labels aangehecht aan het product.

·         Voeg bij het retour de originele pakbon.

·         Ombrelli Amsterdam is niet aansprakelijk voor retourproducten die kwijt raken tijdens de retourzending.

·         Verzendkosten voor retourproducten komen voor rekening van de klant.

·         De kosten voor het product worden teruggestort als aan de voorwaarden is voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

U bent verplicht voor het gebruik van een product de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen hieronder zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Ombrelli Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg van het gebruik van een product wordt geleden, tenzij de schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Ombrelli. Uw recht op schadevergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de bestelde en betaalde producten.

GEBRUIKSAANWIJZING

 ·         Laat de paraplu uitgeklapt drogen.

·         Probeer vlekken op het doek eerst met water weg te krijgen en indien dit onvoldoende werkt met water en een klein beetje zeep.

·         Leun niet met volledig lichaamsgewicht op de stok van de paraplu.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze producten, teksten, beeldmateriaal en alle andere creaties van Ombrelli Amsterdam, rusten bij Ombrelli Amsterdam. Deze intellectuele eigendomsrechten dient u te respecteren en u staat ervoor in dat uw gebruik van onze producten en diensten hier geen inbreuk op maakt.

KLANTENSERVICE – FEEDBACK & KLACHTEN

Alle feedback over de service van Ombrelli Amsterdam is welkom, zodat verbeteringen kunnen worden door gevoerd. Het doel van Ombrelli Amsterdam is om problemen snel en netjes op te lossen. Heeft u klachten dan kunt u deze tijdig, volledig en duidelijk sturen naar info@ombrelli.nl. Ombrelli Amsterdam handelt uw klacht zo snel mogelijk af, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum dat we uw klacht binnen hebben gekregen. Heeft uw klacht een langere verwerkingstijd nodig, bijvoorbeeld omdat contact moet worden opgenomen met de fabriek, dan bevestigt Ombrelli Amsterdam uw klacht en hoort u wanneer u een inhoudelijk antwoord kunt verwachten.

Op overeenkomsten van Ombrelli Amsterdam en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

DISCLAIMER

De ambitie van Ombrelli Amsterdam is om de web store altijd volledig draaiend te hebben. Ombrelli Amsterdam kan dit echter niet garanderen. Wanneer uw bestelling binnen komt, ontvangt u een automatische e-mail met de bevestiging van uw bestelling. Ombrelli Amsterdam behoudt zich het recht voor om niet te leveren in het geval dat het voorraadniveau incorrect was op het moment van het binnen komen van uw bestelling. Indien Ombrelli Amsterdam niet in staat is te leveren wat in de bevestigingse-mail is aangegeven, wordt contact met u opgenomen en heeft u de keuze om uw order te annuleren.

Wegens de kleurinstellingen van uw computer, kunnen de kleuren van de producten in de web store van Ombrelli Amsterdam verschillen met de werkelijke kleuren. Ombrelli kan voor een dergelijke discrepantie niet verantwoordelijk worden gehouden.